TiNet SRL

Cablare structurat?


Cablarea structurat? reprezint? un set de standarde ce determin? modalitatea de instalare a cablurilor ce ntr? n componen?a re?elelor de date sau voce din centre de calcul, birouri sau cl?diri. Aceste standarde determin? modul de cablare n forma?ie 'stea', n care toate prizele de date sunt conectate la un patch panel central (montat, de obicei, ntr-un rack de 19 ?oli), de unde poate fi determinat exact modul n care vor fi utilizate aceste conexiuni. Fiecare priz? poate fi legat? (prin intermediul patch-panel-ului) la un comutator de re?ea (switch) montat n acela?i rack, sau la un patch panel cu rol de bridge c?tre un sistem telefonic PBX, realizndu-se astfel conexiunea la un port de voce.

Standarde

Standardele n domeniul cabl?rii structurate includ:

 • EN 50173: Information technology - Generic cabling systems (Tehnologia informa?iei - Sisteme generice de cablare)
 • EN 50174: Information technology - Cabling installation (Tehnologia informa?iei - Instalarea cablurilor)
 • ISO/IEC 11801: Generic Customer Premises Cabling (Cablarea generic? a imobilului clientului)
 • ANSI/TIA/EIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunica?ii n cl?dirile comerciale); acest standard include 3 p?r?i (Cerin?e generale; Cablu de cupru; Fibr? optic?) ?i este o revizuire ce include standardul original TIA/EIA-568-A ?i actualiz?rile ulterioare;
 • ANSI/TIA/EIA-569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (Standardul privind c?ile ?i spa?iile folosite n telecomunica?ii n cl?dirile comerciale);
 • ANSI/TIA/EIA 570: Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunica?ii comerciale de complexitate redus? ?i reziden?iale);
 • ANSI/TIA/EIA-606: Building Infrastructure Administration Standard (Standardul privind administrarea infrastructurii cl?dirilor);
 • ANSI/TIA/EIA-607: Grounding and Bonding Requirements (Cerin?e privind mp?mntarea ?i legarea).

Curentul actual urm?re?te evoluarea standardelor n vederea furniz?rii de suport pentru re?ele de mare vitez? (Gigabit Ethernet) ?i definirii tipurilor de cabluri ?i dispozitive de conectare Cat.6 ?i Cat.7.

Standardele n domeniu cer ca to?i cei opt conductori din cablul twisted pair s? fie conecta?i, f?r? a 'dubla' o conexiune ?i f?r? a folosi acela?i cablu att pentru date ct ?i pentru voce. Aceast? cerin??, de?i implic? unele costuri suplimentare, a fost introdus?, printre altele, n vederea furniz?rii suportului pentru inven?ii mai recente, precum Power over Ethernet (PoE), ce utilizeaz? conectorii maro (pn? acum nefolosi?i).

Subsisteme

Cablarea structurat? are n componen?? urm?toarele subsisteme:

 • Instala?ia de intrare - reprezint? interfa?a cl?dirii cu lumea exterioar?.
 • Camerele de echipament - g?zduiesc echipamentul utilizat de persoanele din cl?dire.
 • Dulapul de telecomunica?ii - con?ine echipamentele de date ?i telecomunica?ii ce conecteaz? subsistemele de cablare orizontal? la backbone.
 • Backbone-ul - transport? semnalul ntre instala?iile de intrare, camerele de echipament ?i dulapurile de telecomunica?ii.
 • Cablarea orizontal? - reprezint? cablurile de la camerele de telecomunica?ii la prizele individuale (de pe acela?i etaj).
 • Componentele zonei de lucru - conecteaz? echipamentul utilizatorului final la prizele subsistemului de cablare orizontal?.

Copyright www.tinet.ro 2005-2011